Đưa vào quy hoạch 6 khu đô thị đến năm 2030 của Huyện Bàu Bàng

Theo quy hoạch vùng huyện Bàu Bàng, đến năm 2030 trên địa bàn huyện phát triển 6 khu đô thị.

Cụ thể, giai đoạn từ năm 2020-2025 huyện Bàu Bàng có:

– 1 đô thị loại IV là đô thị Lai Uyên (hiện là đô thị loại V)

– 1 đô thị mới loại V là đô thị Lai Hưng. Trong đó, thị trấn Lai Uyên là trung tâm huyện lỵ.

Giai đoạn sau năm 2025 huyện Bàu Bàng có thêm:

– 1 đô thị loại IV là đô thị Lai Uyên

-1 đô thị loại V là đô thị Lai Hưng

– 1 đô thị mới loại V là đô thị Long Nguyên.

Các khu đô thị còn lại của Huyện Bàu Bàng

Theo đó, khu đô thị trung tâm hiện hữu là trung tâm chính trị – hành chính, trung tâm dịch vụ của huyện Bàu Bàng và là trung tâm công nghiệp của khu vực phía Bắc huyện Bàu Bàng; phân bố chủ yếu thị trấn Lai Uyên và một phần đô thị Lai Hưng, hạt nhân là thị trấn Lai Uyên, dự kiến trở thành đô thị loại IV giai đoạn 2020-2025.

Các khu đô thị còn lại:

-Khu đô thị công nghiệp Cây Trường

– Khu đô thị Khoa học công nghệ

-Khu đô thị Lai Hưng

– Khu đô thị Long Nguyên

-Khu đô thị công nghiệp phía Đông thuộc địa bàn xã Hưng Hòa.

NGỌC THANH– http://baobinhduong.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *