DỰ ÁN MỚI

Cập nhật siêu dự án Phương Trường An 6 – T6/ 2024.

Với quy mô 41.9 hecta trong đó 2.760 nền đất. Với tổng dân số là 6.991 người. Dự án Phương Trường An 6 (tên thương mại là dự án 5F ORIANNA Bình Dương) là khu đại đô thị tại khu vực phía Bắc Tỉnh Bình Dương. Là nơi an cư lý tưởng cho quý anh/chị đang làm việc tại Khu công nghiệp Tân Bình (hiện hữu 352 hecta đã đưa vào hoạt động). Và Cụm Khu công nghiệp Tam Lập và Vsip 4 đã được phê duyệt quy hoạch trong kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Bình Dương đến 2030.

NHÀ BÁN MỚI

Cập nhật siêu dự án Phương Trường An 6 – T6/ 2024.

Với quy mô 41.9 hecta trong đó 2.760 nền đất. Với tổng dân số là 6.991 người. Dự án Phương Trường An 6 (tên thương mại là dự án 5F ORIANNA Bình Dương) là khu đại đô thị tại khu vực phía Bắc Tỉnh Bình Dương. Là nơi an cư lý tưởng cho quý anh/chị đang làm việc tại Khu công nghiệp Tân Bình (hiện hữu 352 hecta đã đưa vào hoạt động). Và Cụm Khu công nghiệp Tam Lập và Vsip 4 đã được phê duyệt quy hoạch trong kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Bình Dương đến 2030.

ĐẤT BÁN MỚI

Cập nhật siêu dự án Phương Trường An 6 – T6/ 2024.

Với quy mô 41.9 hecta trong đó 2.760 nền đất. Với tổng dân số là 6.991 người. Dự án Phương Trường An 6 (tên thương mại là dự án 5F ORIANNA Bình Dương) là khu đại đô thị tại khu vực phía Bắc Tỉnh Bình Dương. Là nơi an cư lý tưởng cho quý anh/chị đang làm việc tại Khu công nghiệp Tân Bình (hiện hữu 352 hecta đã đưa vào hoạt động). Và Cụm Khu công nghiệp Tam Lập và Vsip 4 đã được phê duyệt quy hoạch trong kế hoạch sử dụng đất của tỉnh Bình Dương đến 2030.