Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Bàu Bàng đến năm 2030

 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Bàu Bàng (Bình Dương) đến năm 2030 cập…

Đưa vào quy hoạch 6 khu đô thị đến năm 2030 của Huyện Bàu Bàng

Theo quy hoạch vùng huyện Bàu Bàng, đến năm 2030 trên địa bàn huyện phát triển…

Bất động sản Bàu Bàng – thời điểm vàng với nhà đầu tư

Thời gian gần đây, “Bàu Bàng” nổi lên như một hiện tượng của Bình Dương vì…

Thuận An thành trung tâm tài chính mới khi đưa QL13 thành đại lộ.

chiến lược phát triển Thuận An của tỉnh Bình Dương được xem là bước đột phá…