PHÁP LÝ CASA MAILL – MINH AN

Hồ sơ pháp lý dự án Khu nhà ở Minh An mặt tiền đường Bình Chuẩn 62 (TPK 37), Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương của chủ đầu tư Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Minh An.

Hình ảnh phối cảnh Dự án

Văn bản pháp lý của Dự án bao gồm :

  • Văn bản số 2462/UBND-KTN ngày 28/09/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Minh An đăng ký đầu tư dự án Khu nhà ở Minh An.
  • Văn bản số 203/SXD-QHKT ngày 14/01/2020 của Sở Xây Dương về việc góp ý Hồ sơ quy hoạch chi tiết 1/500 Khu nhà ở Minh An.
  • Văn bản số 331/STNMT-CCQLDĐ ngày 22/01/2020 của Sở TNMT về việc góp ý Đồ án quy hoạch tổng thể mặt bằng chi tiết 1/500 Khu nhà ở Minh An.
  • Văn bản số 159/SGTVT-QLCL ngày 15/01/2020 của Sở giao thông vận tải tỉnh Bình Dương về việc góp ý Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu nhà ở Minh An.
  • Văn bản số 55/SCT-KHTCCH ngày 10/01/2020 của Sở công thương tỉnh Bình Dương về việc góp ý Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu nhà ở Minh An.
  • Văn bản số 35/SNN-XDCT ngày 07/01/2020 của Sở nông nghiệp tỉnh Bình Dương  về việc góp ý Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu nhà ở Minh An.
  • Báo cáo số 52/BC-QLĐT ngày 16/03/2020; Tờ trình số 35/TTr-QLĐT ngày 16/03/2020 của Phòng QLĐT về việc thẩm định và phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu nhà ở Minh An.
  • Quyết định số 1039/QĐ-UBND Thị xã Tân Uyên ngày 18/03/2020 về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Minh An.

Hotline/ Zalo/ Viber: 0919 665 019

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *