BÌNH PHƯỚC – ĐỒNG XOÀI- LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

                                                       Năm 1889, thực dân Pháp Dưới thời phong kiến nhà Nguyễn, Bình Phước thuộc trấn…

Bình Phước – Cơ hội bứt phá cho khách có thu nhập thấp vốn mỏng.

Nhà đất tại tỉnh Bình Phước cơ hội cho người thu nhập thấp, là chủ đề…

Bình Phước muốn tăng thêm quỹ đất ở vì tốc độ đô thị hóa quá nhanh

Theo UBND tỉnh Bình Phước, hiện quỹ đất ở đô thị được Chính phủ phân bổ…