TRUNG ƯƠNG BỐ TRÍ 7.800 TỈ ĐỒNG ĐỂ BÌNH DƯƠNG LÀM ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3 TP.HCM

Nguồn vốn ngân sách trung ương và địa phương đã được cân đối để sẵn sàng…

Đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng

Tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng rộng 6 làn…

Khu nhà ở Bình Minh

Khu nhà ở Bình Minh là dự án đất nền được quy hoạch với quy mô 19,46…